Download


  1. Brosur UHB TA 2024/2025 (11 Apr 2019, 15:43:45)

  2. Map UHB (27 Sep 2018, 15:41:48)

  3. Leaflet D4 Anestesi (18 Feb 2019, 16:17:31)

  4. Surat Pernyataan Pindah Program Studi (10 Jun 2022, 23:38:33)

  5. Surat Penyataan Mahasiswa TA 2024/2025 (09 Mar 2023, 01:15:09)

  6. Brosur PMB UHB TA 2024/2025 (21 Mar 2023, 04:11:16)

  7. Surat Penyataan Mahasiswa Alih Jenjang Prodi Keperawatan Anestesiologi D4 TA 2023/2024 (15 Jun 2023, 15:41:37)

Hubungi Kami